หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 
       
News  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ยินดีให้บริการประชาชนทุกท่าน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" บ้านเมืองสงบ ระบบประชาธิปไตย
ไร้มลภาวะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมล้ำค่า
ไม่พึ่งพายาเสพติด เป็นมิตรกับประชาชน "
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านเศรษฐกิจ
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคนและสังคม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีสุขภาพอนามัยที่ดี และการกีฬา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเรียนรู้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ ศาลาที่พักผู้โดยสารและระบบจราจร
  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ขยายไฟฟ้า ขยายเขตประปา โทรศัพท์สาธารณะ และติดตั้งเสียงไร้สาย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการบำรุงรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมและสนับสนุน ปรับปรุง และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการเมือง การบริหาร
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  การบริหารการจัดการ การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้
และสถานที่ปฏิบัติงาน
  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความสงบ เรียบร้อย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามลำน้ำ แม่น้ำลำคลอง
และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ สนับสนุนการจาหน่ายสินค้า
ของดีตำบลบางพูดในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
และจุดบริการอื่นๆ
 
Bangpood Subdistric Administrative Organization
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 029-788-194 โทรสาร : 029-788-088
E-mail : saraban_06130112@dla.go.th
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 029-788-194
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
จำนวนผู้เข้าชม 4,587,715 เริ่มนับ 16 ส.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10