หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 
       
News  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ยินดีให้บริการประชาชนทุกท่าน
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 
รองนายก อบต.   รองนายก อบต.
 
ที่ปรึกษานายก อบต.   เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
รองปลัด
 
สำนักปลัด   กองคลัง   กองช่าง
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ สารบรรณ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานสารสนเทศฯ
- งานเลือกตั้ง
- งานกฏหมายและคดี
- งานร้องเรียน ร้องทุกข์
ฝ่ายนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานอำนวยการฯ
- งานงบประมาณ
- งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
- งานสวัสดิการสังคม
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
- งานเทศกิจ
- งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฯ
- งานฝึกซ้อมและดำเนินการฯ
- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานรักษาความปลอดภัยสถานที่
 
ฝ่ายการเงิน
- งานรับเงิน เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานการบัญชี
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานงบการเงินและงบทดรอง
- งานพัสดุฯ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุฯ
ฝ่ายพัฒนาจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมฯ
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าฯ
- งานทะเบียนควบคุม
และเร่งรัดรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
และแผนที่ภาษี
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสถาปัตยกรรมฯ
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างฯ
- งานบริการข้อมูลฯ
- งานออกแบบ
- งานระบบข้อมูล
และแผนที่เส้นทางคมนาคม
ฝ่ายก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างและบูรณะฯ
- งานสาธารณูปโภค
- งานบำรุงรักษาและเครื่องจักรฯ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองการศึกษาฯ   กองสาธารณสุขฯ
 
ฝ่ายบริหารการศึกษาฯ
- งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานแผนงานและวิชาการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานนิเทศ
และประกันคุณภาพการศึกษา
- งานการศึกษานอกระบบฯ
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กฯ
- งานประเพณี ศาสนาฯ
- งานกีฬาและนันทนาการ
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลอาหาร
และสถานประกอบการ
- งานชีวอนามัย
- งานรักษาความสะอาด
และสิ่งปฏิกูล
- งานการจัดขยะมูลฝอย
และน้ำเสีย ฯลฯ
- ส่งเสริมและเผยแพร่
- งานควบคุมมลพิษ
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานสุขศึกษา
- งานระบาดวิทยาฯ
- งานควบคุมมาตรฐานอาหาร
- งานป้องกันยาเสพติด
 
 
Bangpood Subdistric Administrative Organization
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 029-788-194 โทรสาร : 029-788-088
E-mail : saraban_06130112@dla.go.th
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 029-788-194
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
จำนวนผู้เข้าชม 4,661,006 เริ่มนับ 16 ส.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10