หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางพูด
วิสัยทัศน์ อบต.บางพูด
"บ้านเมืองสงบ ระบบประชาธิปไตย
ไร้มลภาวะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมล้ำค่า
ไม่พึ่งพายาเสพติด เป็นมิตรกับประชาชน"
นายโสภณ เรืองเนตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลบางพูด
การศึกษาในตำบลบางพูด
สาธารณสุขในตำบลบางพูด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
1
2
3
4
5
 
       
News  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ยินดีให้บริการประชาชนทุกท่าน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ได้เล็งเห็นความ สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไปครับ
 
นายโสภณ เรืองเนตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 155 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบางพูด 4 หมู่ที่ 3 [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 173 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยทรัพย์จำนงค์ [ 21 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 155 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 187 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 17 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 171 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรัพย์จำ [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 188 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
   
 
   
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบปร [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยว [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาดนตรีรำวงย้อนยุคตามโครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเ [ 23 พ.ย. 2566 ]

   
 
   
 
จำหน่าย น็อต สกรู (24 ก.ค. 2566)    อ่าน 57  ตอบ 0  
เตาเผาเซรามิก มหาโชคเตาอุตสาหกรรม (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 120  ตอบ 0  
ตัดต้นไม้ (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 406  ตอบ 1  
   
 
 
 
E-Service
 
ขอรับบริการไฟฟ้า แสงสว่าง ขอรับบริการตัดต้นไม้ ขอรับบริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
   
 
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4948  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4936  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4853  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1 กสธ. มท 0819.2/ว4829  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว11508  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4914  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4902 บัญชีแนบท้าย  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4906  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4916  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1-3 กค. มท 0803.4/ว4918 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4911  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.2/ว4873  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4884  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กสธ. มท 0819.2/ว4830  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13 กศ. มท 0816.4/ว4822  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การมอบให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว90  [ 23 พ.ย. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4878  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4864  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการับชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเว็บเพจ Facebook (ท้องถิ่นไทย) (กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) และ (PR มหาดไทย) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4868  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้ วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ฯ กสธ. มท 0819.2/ว4852  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4863  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1/2567 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว4856 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4859 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กศ. มท 0816.3/ว7845  [ 21 พ.ย. 2566 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4854  [ 21 พ.ย. 2566 ]
   
   
 
ปท 0023.3/ว21971 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
ปท 0023.5/ 21923 ขอรับเงินบำเหน็จ 65 ปี นางฐิตินันท์ เจริญอาจ  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
ปท 0023.3/ว21969 โครงการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยด้วยความรู้ฐานราก 3 มิติ (ทักษะสมอง EF - Executive Fuecutives, ตัวตน (Self) และพัฒนาการ 4 ด้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
ปท 0023.5/ 21968 ขอรับเงินบำเหน็จปกติพนักงานเทศบาล รายนางสุจิตรา สาธุรัตน์  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
ปท 0023.5/ 21972 ขอรับเงินบำนาญปกติ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ นายดำรงค์ สร้อยสงค์  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
ปท 0023.5/ว21978 ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
ปท 0023.5/ 21976 ขอรับเงินบำเหน็จปกติ รายนางสาวเรียมพัน เถาทิพย์  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
ปท 0023.6/ว21980 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
ปท 0023.6/ว21981 ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดในพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. ......  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
ปท 0023.3/ว3988 การสมัครโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ประจำปี 2567  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
ปท 0023.3/ 3985 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
ปท 0023.5/ว21948 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ปี 2567  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
ปท 0023.1/ 21817 ขออนุญาตให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี และะสภาเทศบาลเมืองปทุมธานีเดินทางไปต่างประเทศ  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
ปท 0023.3/ว3975 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
ปท 0023.1/ 21816 ขออนุญาตให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี และะสภาเทศบาลเมืองปทุมธานีเดินทางไปต่างประเทศ  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
ปท 0023.6/ว21822 การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย [ แนบ1 ]  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
ปท 0023.6/ว3948 ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
ปท 0023.3/ว3974 ขอความอนุเคราะห์ สถจ.ปท แจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัด อปท. ดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
ปท 0023.2/ว3952 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
ปท 0023.3/ว3966 (แก้ไขเพิ่มเติม)การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2567  [ 23 พ.ย. 2566 ]  
   
   
 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เรื่อง ประกาศผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ โครง [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เรื่อง ประกาศผลการประกวดกระทง ประเภทสวยงา [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.คูขวาง ขอเชิญชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.บางพูด ประกาศ เรื่อง รับสมัครการประกวดหนูน้อยนางนพมาศและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทางน้ำ ใน [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
ทต.คูขวาง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 23 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
ทต.คูขวาง ประกาศสภาเทศบาลตำบลคูขวาง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลคูขวาง ว่าด้วยการดำเนินการข [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
ทต.คูขวาง 📣ประกาศเทศบาลตำบลคูขวาง📣 เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏ [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ทต.ระแหง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลระแหง สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.ระแหง 📣ประชาสัมพันธ์📣 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลระแหง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงิ [ 21 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระรา [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ระแหง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.บางพูด ประกาศจากอบต.บางพูด เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงาานผลการประเมินตนเองตามแบบการประเมิน [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประม [ 14 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อเงิน ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายราตรี ลมด [ 13 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 20 
อบต.บางหลวง ประกาศใช้แผนสุขภาพตำบลบางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
   
   
 


ทต.ระแหง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 24 พ.ย. 2566 ]


ทต.คูขวาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโครงการคูขวางไม่ทอดทิ้งกัน (กายอุปกรณ์) งบประมาณ พ.ศ.2566 ด [ 23 พ.ย. 2566 ]


ทต.คูขวาง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโครงการคูขวางไม่ทอดทิ้งกัน (กายอุปกรณ์) งบประมาณ พ.ศ.2566 ด [ 23 พ.ย. 2566 ]


อบต.บางพูด จ้างเหมาเวที เครื่องเสียงและเครื่องปั่นไฟตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบปร [ 23 พ.ย. 2566 ]


อบต.บางพูด จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยว [ 23 พ.ย. 2566 ]


อบต.บางพูด จ้างเหมาดนตรีรำวงย้อนยุคตามโครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเ [ 23 พ.ย. 2566 ]


อบต.บางพูด จ้างเหมาจัดสถานที่และไฟประดับตามโครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิ [ 23 พ.ย. 2566 ]


อบต.บางพูด จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 479-63-0042 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์ก [ 23 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์ก [ 23 พ.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวด [ 22 พ.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวด [ 22 พ.ย. 2566 ]


ทต.ระแหง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จ [ 22 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจ [ 22 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน จ้างวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน น-๔๑๐๔ ปทุมธานี โดย [ 22 พ.ย. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ และการรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิรับเ [ 22 พ.ย. 2566 ]
   
 
 
 
 
OTOP  
  ผลิตภัณฑ์
  TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
กลุ่มไม้กวาด ตำบลบางพูด
ข้อมูลลานกี่ฬา/สนามกี่ฬาของตำบลบางพูด
 
 
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.บางพูด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
สายตรงปลัด
โทร 029-788-194
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
   
  ประมวลผลสำรวจ
  Link ที่น่าสนใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 029-788-194 โทรสาร : 029-788-088
E-mail : saraban_06130112@dla.go.th
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 029-788-194
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
จำนวนผู้เข้าชม 4,660,940 เริ่มนับ 16 ส.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10