หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
               
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บางพูด
วิสัยทัศน์ อบต.บางพูด
"บ้านเมืองสงบ ระบบประชาธิปไตย
ไร้มลภาวะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมล้ำค่า
ไม่พึ่งพายาเสพติด เป็นมิตรกับประชาชน"
นายโสภณ เรืองเนตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลบางพูด
การศึกษาในตำบลบางพูด
สาธารณสุขในตำบลบางพูด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
1
2
3
4
5
 
       
News  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ยินดีให้บริการประชาชนทุกท่าน
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ได้เล็งเห็นความ สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย จึงได้จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไปครับ
 
นายโสภณ เรืองเนตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 [ 18 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 82 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบางพูด 4 หมู่ที่ 3 [ 10 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 84 
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยทรัพย์จำนงค์ [ 21 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 86 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 106 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 17 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 90 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรัพย์จำ [ 22 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 96 
   
 
 
 
 
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
   
   
 
   
  ศูนย์ดำรงธรรม
  รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอย จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]

   
 
   
 
เตาเผาเซรามิก มหาโชคเตาอุตสาหกรรม (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 22  ตอบ 0  
ตัดต้นไม้ (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 312  ตอบ 1  
สมัครเรียน (8 ธ.ค. 2565)    อ่าน 30  ตอบ 0  
   
 
 
 
E-Service
 
ขอรับบริการไฟฟ้า แสงสว่าง ขอรับบริการตัดต้นไม้ ขอรับบริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
 
   
 
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย กพส. มท 0810.4/ว1234  [ 23 มี.ค. 2566 ]
พระราชกฤษฏีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1242  [ 23 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการลดน้ำหนักในเด็กวัยเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1233  [ 22 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการรับโอนภารกิจจัดทำข้อมูลงบประมาณเงินเดือน สวัสดิการ (ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 1199  [ 22 มี.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำนินงานและผลการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก กพส. มท 0810.8/ว1224 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว1208  [ 22 มี.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว43 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1219 บัญชีจัดสรร_ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน บัญชีจัดสรร_เงินอุดหนุนทั่วไป บัญชีจัดสรร_ส่งเสริมศักยภาพ  [ 22 มี.ค. 2566 ]
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กศ. มท 0816.3/ว2178 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การลงทะเบียนโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว1217  [ 21 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รายงานข้อมูลประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1214  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.2/ว1176 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) สน.บถ. มท 0809.4/ว1197 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 21 มี.ค. 2566 ]
รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1203  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1204  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1202  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1201  [ 20 มี.ค. 2566 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1200  [ 20 มี.ค. 2566 ]
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1192  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) สน.คท. มท 0808.3/ว1128  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือยืนยันจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1194  [ 20 มี.ค. 2566 ]
มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease. 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3) กสธ. มท 0819.3/ว1193  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว1177  [ 20 มี.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือรายงานผลดำเนินงานภายใต้มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ กสว. มท 0820.2/ว1170 บัญชีแนบ  [ 20 มี.ค. 2566 ]
   
   
 
ปท 0023.5/ว489 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.5/ว479 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.1/ 2409 ขออนุมัติให้นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี เดินทางไปราชการ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.1/ 429 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.1/ 427 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.5/ว2352 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.5/ 2328 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.5/ว2326 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.2/ว465 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.6/ว2255 สำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการบูรณาการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เส้นทางคมนาคม ทางเท้า เกาะกลางถนน สะพานลอย ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำ คลองชลประทาน สถานทีท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดปทุมธานี มุ่งส  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.6/ว2249 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.6/ว2246 ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.6/ว462 การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.1/ 2262 ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.4/ว2250 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.2/ว2243 ขอส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.5/ว2183 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.2/ว445 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาองรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.2/ว2133 2135 แจ้งมติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 1/65 ลว. 30 ม.ค. 66  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
ปท 0023.2/ว2140 ประกาศบัญชีกรรมการประเมินผลงาน  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
   
   
 
อบต.บ่อเงิน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.สวนพริกไทย นายเอกลักษณ์ สว่างเถื่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เป็นประธานในพิธีเปิ [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.คูขวาง โครงการแก้ปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปี 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.สวนพริกไทย นายเอกลักษณ์ สว่างเถื่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริห [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนพริกไทย ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง เรื่อง โอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล หรื [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.สวนพริกไทย ประชาสัมพันธ์วัดเสด็จ เรื่อง เชิญชวนร่วมงานฉลองการรับสัญญาบัตร พัอยศ ให้ พระครูป [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.สวนพริกไทย องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและควา [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระ [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.คูขวาง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยแม่สงกรานต์ ห [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.คูขวาง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยผลมะตาด หมู่ท [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.บางหลวง ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง โครงการก่อสร้างเสริม [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.สวนพริกไทย วันที่ 22 มีนาคม วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 22 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.สวนพริกไทย นายเอกลักษณ์ สว่างเถื่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย มอบหมายภารกิจให้เจ้ [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศอำเภอเมืองปทุมธานี เรื่อง ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกา [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.สวนพริกไทย ประกาศอำเภอเมืองปทุมธานี เรื่อง รับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิก [ 21 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
   
   
 


ทต.ระแหง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตา [ 24 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงาน และหมู่ที่ ๑-๗ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเ [ 24 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน จ้างเหมาบริการติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาบาดาลแท้งค์น้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๑,๒,๕ และหม [ 24 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บน ๑๓๖๙ ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 24 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๕๗- [ 24 มี.ค. 2566 ]


ทต.คูขวาง ซื้อกระเป๋าสำหรับผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการตรวจเยี่ยม และบริการตรวจสุขภาพผู้สูงอาย [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.บางพูด ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.คูขวาง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.คูขวาง จ้างป้ายไวนิล (รณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.ระแหง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในโครงการปรับปรุงระบบเเผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สินฯ โดยวิธ [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่ [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ่อเงิน จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.คูขวาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยผ [ 23 มี.ค. 2566 ]


ทต.คูขวาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยแม่สงกร [ 23 มี.ค. 2566 ]


อบต.บางพูด ซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอย จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]


อบต.สวนพริกไทย จ้างออกแบบจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงและขยายถนนพร้อมกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ซอย อบต. หม [ 22 มี.ค. 2566 ]


ทต.คูขวาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยผลมะตาด หมู่ที่ 4 ตำบลคูขวาง อ [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.ระแหง จ้างเหมาซ่อมเเซม รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-4486 ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]


ทต.ระแหง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]
   
 
 
 
 
OTOP  
  ผลิตภัณฑ์
  TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
กลุ่มไม้กวาด ตำบลบางพูด
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 
 
 
 
 
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คำแนะนำการชำระภาษี
 
 
ระเบียบ
แบบฟอร์ม เพื่ออำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ในการติดต่อราชการ
คู่มือประชาชน
 
 
การเก็บรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆภายในองค์กร
อย่างเป็นระบบ เพื่ิอใช้ประกอบ
การพัฒนาด้านต่างๆ
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
  สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.บางพูด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
Naxsolution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในบริการ
สายตรงปลัด
โทร 029-788-194
 
 
แผนที่ดาวเทียม
  Google Earth
   
  ประมวลผลสำรวจ
  Link ที่น่าสนใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 029-788-194 โทรสาร : 029-788-088
E-mail : saraban_06130112@dla.go.th
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 029-788-194
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
จำนวนผู้เข้าชม 4,337,501 เริ่มนับ 16 ส.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10